Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria prowadzi bieżącą i doraźną obsługę podmiotów gospodarczych.

Zakres usług kancelarii obejmuje:

  • obsługę prawną przedsiębiorców i przedsiębiorstw
  • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, aktów założycielskich spółek i innych osób prawnych,statutów oraz regulaminów
  • pomoc prawną przy rejestracji, łączeniu, podziale, przekształcaniu się spółek, a także przy ich likwidacji oraz upadłości
  • prowadzenie spraw sądowych z udziałem przedsiębiorcy w zakresie windykacji i innych
  • prowadzenie spraw pracowniczych i reprezentacja przed sądem pracy
  • prowadzenie spraw komorniczych
  • prowadzenia negocjacji w sprawach gospodarczych
  • negocjowanie i przygotowywanie kontraktów handlowych
  • prowadzenie innych spraw z udziałem przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej