Prawo rodzinne i opiekuńcze

W naszej Kancelarii wiemy, jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego, powierzając nam prowadzenie swojej sprawy, możecie Państwo liczyć na zrozumienie, dyskrecję i profesjonalną opiekę prawną od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania.

Mamy świadomość, jak trudne emocjonalnie są dla naszych Klientów sprawy związane z formalnym uregulowaniem rozstania ze współmałżonkiem, czy też spory o opiekę nad dziećmi lub o alimenty.

Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie oraz podpowiadamy najlepsze dla nich rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że stres i emocje towarzyszące sporom na tle rodzinnym nie są dobrym doradcą. Dbamy, by powierzane nam sprawy przebiegły możliwie jak najsprawniej oraz z jak najmniejszym kosztem emocjonalnym dla dzieci. Współpracujemy z doświadczonym psychoterapeutą.

Oferujemy pomoc m.in. w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego:

Sprawy o rozwód

 • sporządzamy i wnosimy pozwy o rozwód (z wyłącznej winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie)
 • prowadzimy negocjacje między małżonkami
 • dbamy o alimenty i zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka jeszcze w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego
 • przygotowujemy rodzicielski plan wychowawczy
 • wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego
 • odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości

Pomagamy sprawnie rozwiązać kwestie majątkowe po rozwodzie. Radzimy, jak chronić majątek wspólny. W przypadku jego podziału - pomożemy skutecznie wyegzekwować część przypadającą na rzecz naszego Klienta. Pomagamy w zdobyciu koniecznych dla postępowania dokumentów.

Sprawy o alimenty

 • wnosimy pozwy o alimenty (ich ustalenie, zmianę, zniesienie)
 • prowadzimy negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów
 • pomagamy w egzekucji sądowej alimentów już zasądzonych
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy uzyskać środki utrzymania jeszcze w trakcie postępowania sądowego, przed wydaniem wyroku

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • wyjaśniamy czy istnieją przesłanki do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej
 • prowadzimy negocjacje w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sporządzamy wnioski o powierzenie władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie
 • reprezentujemy przed sądem
 • przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy zabezpieczyć pieczę nad dzieckiem jeszcze w trakcie postępowania sądowego, przed jego zakończeniem

Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem

 • podpowiadamy najkorzystniejsze sposoby uregulowania kontaktów z dzieckiem
 • prowadzimy negocjacje
 • sporządzamy wnioski o ustalenie kontaktów z dzieckiem lub ich zmianę bądź ograniczenie
 • reprezentujemy przed sądem
 • przygotowujemy pisma procesowe

Sprawy o ubezwłasnowolnienie i opiekę

 • wyjaśniamy, czy istnieją przesłanki do orzeczenia ubezwłasnowolnienia
 • sporządzamy wnioski o ubezwłasnowolnienie oraz ustanowienie opiekuna prawnego
 • reprezentujemy przed sądem
 • przygotowujemy pisma procesowe

Sprawy związane z ojcostwem

 • sporządzamy pozwy o zaprzeczenie ojcostwa, jego ustalenie, uznanie lub ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • reprezentujemy przed sądem
 • przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy zabezpieczyć roszczenie jeszcze w trakcie postępowania sądowego, przed jego zakończeniem