Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy obsługę prawną w prowadzeniu postępowań upadłościowych, w tym upadłości konsumenckich. Zakres usług kancelarii obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej
  • renegocjowanie z bankiem warunków umowy kredytowej oraz spłaty istniejącego już zadłużenia
  • sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • reprezentacja przed sądem upadłościowym w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
  • sporządzanie środków zaskarżenia przewidzianych przepisami upadłości konsumenckiej

Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie województwa mazowieckiego oraz dolnośląskiego, gdzie spółpracuje z Kancelarią Adwokacką Michał Hajduk.